arendlaan18 - internetgraphicdesign

inspireer

inspireer, voor counseling, reïtegratiebegeleiding en bewustzijnsontwikkeling, heeft gevraagd de website te updaten/restylen zodat deze beter vindbaar is in google, zodat meer verschillende gebruikerstypes de website positief zullen ervaren, zodat iedere pagina fraai en eenvoudig geprint kan worden en zodat en flexibelere en meer contect op kan. ook kan inspireer de website eenvoudig zelf aanpassen. het resultaat is eenvoudig, maar sluit aan bij de huisstijl van inspireer. Inspireer heeft n.a.v. de update/restyle zeer positieve reakties ontvangen!

 

inspireerinspireerinspireerinspireer