arendlaan18 - internetgraphicdesign

flash-presentatie

een flash-presentatie voor het werven van personeel door uitleg over de werking van het bedrijf.

gemaakt voor GRAS communicatiebureau

 

flash-presentatieflash-presentatieflash-presentatieflash-presentatie